ใบงาน มาสร้างรหัสผ่านให้ปลอดภัยกันเถอะ

7 ครั้ง
504 ครั้ง

ใบงานที่ช่วยสอนน้องๆ สามารถสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย โดยมีการแนะนำไปทีละขั้นตอนตามเงื่อนไขที่กำหนด


สื่อการสอนที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด