เราคือแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน

พลเมืองดิจิทัลที่ดี ต้องมี 8 ทักษะ

course-img

Digital Identity

ทักษะการสร้างตัวตนที่แท้จริงบนโลกดิจิทัล

course-img

Digital Use

ทักษะการสร้างสมดุลที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

course-img

Digital Safety

ทักษะการป้องกันตนเองในโลกดิจิทัล

course-img

Digital Security

ทักษะการป้องกันภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล

course-img

Digital Emotional Intelligence

ทักษะการเห็นอกเห็นใจบนโลกดิจิทัล

course-img

Digital Communication

ทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล

course-img

Digital Literacy

ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

course-img

Digital Rights

ทักษะการเข้าใจสิทธิบนโลกดิจิทัลทั้งของตนเองและผู้อื่น

Think-Digital ทำอะไรได้บ้าง

คุณเป็นใคร ในโลกดิจิทัล

มาเปิดไพ่ เพื่อดูว่าคุณเป็นใครในโลกดิจิทัลกัน ไม่ว่าเราจะเป็นใครในโลกดิจิทัล ก็ต่างต้องมีทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล

มีผู้ใช้งาน Think-Digital มากมาย

0K+
ผู้ใช้งาน
0K+
ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร
0K+
ยอดดาวน์โหลด
0.0
ความพึงพอใจ

THINK- DIGITAL Gang

เรื่องราวการเดินทางของน้องๆ กว่าจะมาเป็น Digital Gang ที่เราเห็นกัน มีที่มาอย่างไรบ้าง ไปอ่านกันเลย

อ่านบทความ

arrow-small-right

สะสมรางวัล

สะสมรางวัล

ทดสอบความเข้าใจ

มาลองทดสอบและประเมินผลความเข้าใจเรื่องพลเมืองดิจิทัลให้ครบทุกด้านกัน

ประกาศนียบัตร

ลองเรียนรู้และพิชิตใบประกาศนียบัตร ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้ครบทั้ง 8 ด้าน

สะสมตัวละคร

เรามีตัวละครและการ์ดให้สะสมมากกว่า 10 แบบ ทั้งจากการเรียนรู้ กิจกรรม และมินิเกม

มาเริ่มกันเลย

บทเรียนพลเมืองดิจิทัล

เรียนรู้ทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีได้ด้วยตนเอง ที่นี่เลย

เริ่มเรียน

arrow-small-right

มินิเกม

มาเรียนรู้การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย ผ่านมินิเกมสนุกๆกัน

เริ่มเล่น

arrow-small-right

แบบทดสอบความรู้

ทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้ง 8 ด้าน

เริ่มทดสอบ

arrow-small-right

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

เราได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญในรูปแบบใบงานให้พร้อมใช้สำหรับคุณครูทุกคน

ดูเพิ่มเติม

arrow-small-right

บทความที่เกี่ยวข้อง