Digital Empathy เข้าอกเข้าใจบนโลกออนไลน์

5 ครั้ง
458 ครั้ง

ชีวิตบนโลกดิจิทัลก็ต้องการความเข้าอกเข้าใจไม่ต่างจากโลกจริง จะทำอย่างไรให้เรามีทักษะการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เพื่อการมีสุขภาวะ ที่ดีรวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีบนโลกออนไลน์ วันนี้เรามีแนวทาง มาให้เรียนรู้ร่วมกันครับ


สื่อการสอนที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด